Vevang gravferd

ORKLAND • SKAUN • HEIM • MELHUS • TRONDHEIM

Begravelsesbyrå

Vevang Gravferd

Trygghet • Omsorg • Verdighet

Vi bistår med å hente den avdøde etter avtale med pårørende. Sammen legger vi planer for hvordan og når dette skal skje.

Den avdøde erklæres formelt død av en lege, som fyller ut dødsattest. Ved sykehus eller institusjon skjer dette automatisk. Dødsattest skal være utfylt før avdøde kan hentes av oss.

Ved dødsfall utenfor sykehus eller institusjon, henter vi avdøde etter avtale med pårørende. Sammen legger vi planer for hvordan og når dette skal skje. Ofte vil det være godt å gi det litt tid, slik at de som ønsker det, kan ta avskjed før henting.

Den døde kan hentes på båre eller legges i kiste på stedet. Dersom det er ønske om nedlegging i kiste på dødsstedet, steller vi og ordner avdøde først. Pårørende kan være med på dette, hvis man ønsker det. Her kan man velge å benytte personlige klær eller tradisjonell skjorte. Våre kister finner du her.

Det vil være mulig å se den avdøde i kisten frem til gravferdsdagen.

Vår jobb er å hjelpe dere med alt fra A til Å. I samtalen tar vi hånd om alt administrativt i forbindelse med dødsfallet, innsending av dødsannonse, valg av gravsted og planlegging av seremonien. Samtalen kan finne sted på et av våre kontorer eller hjemme hos dere.

Det kan gis gravferdsstønad og båretransport når den avdøde var medlem av folketrygden. EØS-borgere kan også ha rett til stønadene. Hvis dødsfallet skjer i utlandet, er det særlige regler. Vi hjelper dere med søknaden.

Mer informasjon finner dere på NAVs hjemmesider.
Bisettelse: Seremoni hvor kisten føres ut til bårebilen og videre til krematorium. Urnen med asken sendes tilbake til lokal gravplassmyndighet etter kremasjonen. Man kan velge å ha urne-nedsetting på gravlund eller søke Statsforvalteren om askespredning.

Begravelse: Seremoni som avsluttes med at kisten føres til gravstedet for nedsetting.

Vi bistår i planlegging og gjennomføring av alle typer seremonier – uavhengig av livssyn – og tilbyr seremoniledere og musikere ved livssynsnøytrale seremonier.

Trykk her for vår å se våre lagerførte kister og urner. For andre modeller, besøk vår kisteleverandør Trostrud-Freno. Vi kan også være behjelpelige med å tilpasse kister og urner i andre farger.

Blomster: Alle seremoniblomster og kondolanseblomster til hjemmet kan bestilles direkte gjennom oss. Bestillingen gjøres her.

Programhefter: Vi trykker tradisjonelle programhefter til seremonien. Ved ønske om andre design, kan vi bestille programhefter fra vår trykkeripartner inmemory.

Musikk:
Vi gir råd om bruk av musikk i alle typer seremonier, og vi kan ordne med musikere innenfor alle sjangere.

Streaming:
Vi har samarbeidspartnere som bistår oss i direktesending av seremonier.

Vi bistår gjerne med organisering av minnesamvær, og har kontakt med flere leverandører i ditt nærmiljø som tilbyr dette.

Våre gravferdskonsulenter kan ta bilder fra seremonien og lage minnebok. Se eksempel på minnebok fra vår samarbeidspartner inmemory. Disse kan bestilles i flere eksemplarer.

Etter seremonien kan det være godt å gi uttrykk for takknemlighet overfor de som har deltatt, vist omsorg og støtte. Vi er behjelpelig med oppsett og bestilling av annonsen.

Midlertidig gravminne: I påvente av gravstein, kan vi levere midlertidig gravminne i flere varianter.

Gravstein: Vi leverer flotte gravsteiner fra vår samarbeidspartner
Silseth Sten, og ordner alt fra bestilling til montering.

Navnetilføyelser og oppussing: Har dere allerede gravstein, kan vi tilby navnetilføyelser og oppussing av steinen.

Facebook-profilen til avdøde kan gjøres om til en minneside eller slettes. Mer informasjon finner du her.

På nettsiden slettmeg.no kan du søke og finne fremgangsmåte for hvordan øvrige digitale kontoer slettes.

Vi leverer flotte gravsteiner fra vår samarbeidspartner Silseth Sten, og ordner alt fra bestilling til montering. Har dere allerede gravstein, kan vi tilby navnetilføyelser og oppussing av steinen.

I påvente av gravstein, kan vi levere midlertidig gravminne i flere varianter.

Bestill blomster

Gravstein

Vevang Gravferd

TRYGGHET, OMSORG OG VERDIGHET

Vevang Gravferd tilbyr tjenester i Orkland, Skaun, Melhus, Trondheim, Surnadal, Rindal og Halsa. Vårt kundeløfte er «Trygghet, omsorg og verdighet». Med disse kjerneverdiene ønsker vi å si at vi bryr oss og er der for dere som pårørende.