Vevang gravferd

ORKLAND • SKAUN • HEIM • MELHUS • TRONDHEIM

Planlegging

Planleggingssamtale

Vår jobb er å hjelpe dere med alt fra A til Å. I samtalen tar vi hånd om alt administrativt i forbindelse med dødsfallet, innsending av dødsannonse, valg av gravsted og planlegging av seremonien.

Samtalen kan finne sted på et av våre kontorer eller hjemme hos dere.

Det kan gis gravferdsstønad og båretransport når den avdøde var medlem av folketrygden. EØS-borgere kan også ha rett til stønadene. Hvis dødsfallet skjer i utlandet, er det særlige regler. Vi hjelper dere med søknaden.

Mer informasjon finner dere på NAVs hjemmesider.

Hvilken sermoni

Bisettelse: Seremoni hvor kisten føres ut til bårebilen og videre til krematorium. Urnen med asken sendes tilbake til lokal gravplassmyndighet etter kremasjonen. Man kan velge å ha urne-nedsetting på gravlund eller søke Statsforvalteren om askespredning.

Begravelse: Seremoni som avsluttes med at kisten føres til gravstedet for nedsetting.

Vi bistår i planlegging og gjennomføring av alle typer seremonier – uavhengig av livssyn – og tilbyr seremoniledere og musikere ved livssynsnøytrale seremonier.

Kister og urner

Trykk her for vår å se våre lagerførte kister og urner.

For andre modeller, besøk vår kisteleverandør Trostrud-Freno. Vi kan også være behjelpelige med å tilpasse kister og urner i andre farger.

I sermonien

Blomster: Alle seremoniblomster og kondolanseblomster til hjemmet kan bestilles direkte gjennom oss. Bestillingen gjøres her.

Programhefter: Vi trykker tradisjonelle programhefter til seremonien. Ved ønske om andre design, kan vi bestille flotte programhefter fra vår trykkeripartner Los Digital.

Musikk: Vi gir råd om bruk av musikk i alle typer seremonier, og vi kan ordne med musikere innenfor alle sjangere.

Streaming: Vi har samarbeidspartnere som bistår oss i direktesending av seremonier.

Minnesamvær

Vi bistår gjerne med organisering av minnesamvær, og har kontakt med flere leverandører i ditt nærmiljø som tilbyr dette.