Tabell for alle produkter

Stell og nedlegging

Seremoni inkl. mva

Seremoni eks. mva

Byråets momsbelagte honorar (adm. omkost.)

Byråets momsfrie honorar (planlegging og oppfølging)

Transport

Avisannonser og blomster

Utstyr

Timepriser

Diverse tjenester vedr. gravstein